Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm Webfly. Webfly sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.Webfly.vn như một dịch vụ cung cấp cho Người dùng Webfly nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Webfly có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dun có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website của Webfly. Nếu Người dùng Webfly tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Webfly chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Webfly đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản của Người dùng Webfly.

1.   ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng Webfly lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Webfly đồng nghĩa với việc Người dùng Webfly chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của Webfly. Ngoài ra, khi sử dụng Webfly, Người dùng Webfly phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Người dùng Webfly tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

2. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Webfly có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập của Người dùng Webfly vào hệ thống dịch vụ của Webfly khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Webfly có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Webfly phản ánh tiêu cực về hoạt động của Người dùng Webfly hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Webfly khi sử dụng sản phẩm mà Webfly nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Webfly, quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng sản phẩm, Webfly có quyền yêu cầu Người dùng Webfly cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Webfly có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Webfly cũng như cộng đồng.

3. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Webfly có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Webfly trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Webfly sử dụng sản phẩm dịch vụ của Webfly vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam

b) Người dùng Webfly gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Webfly lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Webfly sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng Webfly sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Webfly khác của Webfly.vn.

f) Người dùng Webfly bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Webfly. Trường hợp bị tấn công Webfly sẽ tạm ngừng website của Người dùng Webfly trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng Webfly có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng Webfly không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng Webfly có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Webfly trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

4. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Webfly sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của sản phẩm, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng Webfly sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống Webfly, ... có nghĩa là Người dùng Webfly đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. 

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Webfly hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Webfly chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Webfly đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Webfly được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

5. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG

Các website sau khi hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng đều được xác nhận bởi dòng chữ “Bản quyền thuộc về Webfly|Cung cấp bởi Webfly” để đảm bảo quyền lợi sửa dụng các dịch vụ sau bán của khách hàng

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Webfly có trách nhiệm thông báo ngay Webfly khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Webfly để Webfly có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Webfly. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Webfly có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Webfly hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Webfly luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Webfly sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Webfly.

 

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Webfly không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Webfly trên các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ zxzcủa người dùng Webfly. Đồng thời, Webfly không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Webfly và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Webfly sau khi Webfly đã bàn giao cho Người dùng Webfly.

Webfly chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ Webfly; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Webfly hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Webfly vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Webfly.

Webfly khuyến nghị Người dùng Webfly nên tìm hiểu đối tác bên thứ 3 thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Webfly không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ Bên thứ 3 của Người dùng Webfly sau khi sử dụng dịch vụ của Webfly.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Webfly cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Webfly sẽ không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Webfly và các nhân viên của Webfly sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Sản phẩm và Dịch vụ của Webfly luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Webfly cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

9. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Webfly vui lòng nào gửi về Webfly theo các phương thức sau: 

-         Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 1900636465 

-         Liên hệ trực tiếp tới địa chỉ trụ sở: Tầng 17, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Webfly sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Webfly, trường hợp cần thiết, Webfly có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Webfly sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Webfly trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Webfly, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.